Znak towarowy netkomp


    (540) Nazwa NETKOMP (550) Rodzaj znaku S (210) Numer zgłoszenia 470261 (111) Numer prawa wyłącznego 302940 (220) Data zgłoszenia 2017-04-10 Status zgłoszenia Udzielenie prawa (732) Zgłaszający/Uprawniony Nazwisko i imię/Nazwa firmy Miasto Kraj RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP Bydgoszcz PL Pełnomocnicy Numer WUP Data publikacji WUP Numer BUP 21/2017 (441) Data […]

Znak towarowy słowny NETKOMP