Znak towarowy słowny NETKOMP

 

(540) Nazwa NETKOMP
(550) Rodzaj znaku S
(210) Numer zgłoszenia 470261
(111) Numer prawa wyłącznego 302940
(220) Data zgłoszenia 2017-04-10
Status zgłoszenia Udzielenie prawa
(732) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmy Miasto Kraj
RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP Bydgoszcz PL
Pełnomocnicy
Numer WUP
Data publikacji WUP
Numer BUP 21/2017
(441) Data publikacji BUP 2017-05-22
(511) Klasyfikacja nicejska
Klasa Wykaz Data pierwszeństwa Numer pierwszeństwa Kraj pierwszeństwa
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego; aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego: modernizowanie sprzętu komputerowego; usługi w zakresie instalowania i konserwacji komputerów
42 doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego; doradztwo w sprawach komputerów; doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego; doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego; usługi doradztwa informatycznego; outsourcing usług informatycznych; usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki; doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego: doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych; utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich; doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego; dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej; instalacja oprogramowania komputerowego; konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna; monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego; monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii; monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych; usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej; tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika; usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki
Wykaz Towarów
Pierwszeństwo
(531) Klasyfikacja wiedeńska
Numer rejestracji międzynarodowej
Data ujawnienia 2017-04-26
Data wygaśniecia 2027-04-10