Firma Netkomp  czynnie uczestniczy w propagowaniu sportu oraz wspieraniu sportowców.