Firma Netkomp Sebastian Rybicki czynnie uczestniczy w propagowaniu sportu oraz wspieraniu sportowców.