Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

W ramach przejęcia obowiązków IOD, Netkomp zapewnia dedykowanego konsultanta pełniącego obowiązki Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z zakresem zdefiniowanym w Art. 39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zadania inspektora ochrony danych:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym – pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 Inspektor Ochrony Danych (IOD) – pełni kluczową rolę w nowym systemie ochrony, stworzonym przez unijne Ogólne Rozporządzenie w sprawie Danych Osobowych.  IOD.NETKOMP.NET.PL » 

NETKOMPSECURITY SPÓŁKA z o. o.

85-444 Bydgoszcz, ul. Wodna 6a

mail: biuro@netkompsecurity.pl

NIP: 9671449128 , REGON: 520084023 , KRS: 0000924445

Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 5 000PLN