NETKOMP Sp. z o. o.

NIP: 9671433920, REGON: 385674680, KRS: 0000831311

Kapitał zakładowy: 5 000PLN

Wodna 6A

85-444 Bydgoszcz

 e-mail: netkomp at netkomp.net.pl