W obecnych czasach każda firma, aby być konkurencyjną i istnieć na rynku, musi posiadać swoją własną

strukturę informatyczną.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych pracowników zapewniamy Państwu

outsourcing informatyczny na najwyższym poziomie

i po bardzo atrakcyjnych cenach.

Najcenniejszą zaletą outsourcing-u informatycznego jest możliwość doskonałego wpasowania zespołu fachowców w ramy czasowe tak, by najwydajniej uzyskać zamierzony efekt – wykonać zadanie w 100%.
Jednak, by spełnione zostały wszystkie pokładane w realizowanym zadaniu oczekiwania, trzeba najpierw zmierzyć się z zasadniczym zadaniem – prawidłowym dopasowaniem zespołu fachowców.

Najlepsi informatycy i outsourcing informatyczny na najwyższym poziomie

to gwarancja owocnej i satysfakcjonującej współpracy.

W ramach obsługi informatycznej firm realizujemy stałe wizyty serwisowe w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz monitoring poprawnego funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej.
Serwis komputerowy powierzony naszej firmie informatycznej uchroni Państwa przed niespodziewanymi stratami, jakie mogą powstać podczas przypadkowej awarii sprzętu komputerowego.

 • Bieżąca obsługa informatyczna
 • Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania
 • Serwisowanie sprzętu
 • Doradztwo w zakresie IT
 • Obsługa urządzeń sieciowych klasy średniej jak i wysokiej
 • Serwery (w tym VDI )
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych: skanerów, drukarek itd.
 • Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sieci
 • Wykonywanie prac zdalnych – pomoc techniczna TeamViewer
 • Obsługa i hosting ,tunele VPN
 • Ciągły monitoring kluczowych elementów sieci
 • Profesjonalny backup
 • Czas reakcji serwisanta na poziomie do 3 godzin
 • Sprzęt zastępczy w przypadku poważnej awarii *

Serdecznie zapraszamy!

RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – pełni kluczową rolę w nowym systemie ochrony stworzonym przez unijne Ogólne Rozporządzenie w sprawie Danych Osobowych.

Do przejętych przez naszego konsultanta zadań zaliczać się będzie:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym – pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Outsourcing funkcji IOD to sprawdzona i akceptowana przez PUODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

                                                               GRUPA FIRM NETKOMP NETKOMPSECURITY

netkomp.net.pl valuenetkomp.net.pl Trustnetkomp.net.pl Real PR